Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Müvekkillerimizin birleşme ve devralma işlemlerine yönelik gerekli bildirimlerini yapmakta, rakipler arası anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmalarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmekte ve rekabet hukukunun tüm alanlarında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.