Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

TLAWCO, mirasçılık sıfatının belirlenmesi, mirasın geçmesi, taksimi, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, bunlardan ve muris muvazaasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.