Kamulaştırma ve İmar Hukuku

Kamulaştırma ve İmar Hukuku

Kamulaştırma ve İmar Hukuku

Kamulaştırma ve İmar Hukuku alanlarında tecrübeli bir kadroya sahip olan TLAWCO, kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescil, kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atmadan kaynaklanan tazminat, imar plan değişikliği ve iptaline yönelik davalarda adli ve idari yargı mercilerinde dava ve takip hizmetleri vermektedir.